Anställda berättar

En viktig del i dokumentation av en industrianläggning är att fånga upp de mjuka delarna och få tidigare medarbetare

att berätta hur det var att arbeta där.
Ångkraftverkets vänner har under 2009 och 2010 intervjuat ett antal personer som arbetat på Ångkraftverket med olika befattningar.

I arkivmaterialet har vi också funnit några äldre intervjuer och minnesanteckningar.

Materialet täcker hela tidsperioden från starten 1917 till nedläggningen 1991.

 

Välj och klicka på önskad intervju!

Till Karl-Erik Adolfssons intervju hör också en liten videoinspelning. Denna är gjord 2006.

Man kan också få intervjuerna i PDF-format. Utskrifterna blir bättre på detta sätt. 

Karl Erik Adolfsson.jpg

Karl-Erik Adolfsson

Intervju med Karl-Erik Adolfsson

© 2020 Ångkraftverkets vänner