top of page

Anställda berättar

En viktig del i dokumentation av en industrianläggning är att fånga upp de mjuka delarna och få tidigare medarbetare

att berätta hur det var att arbeta där.
Ångkraftverkets vänner har under 2009 och 2010 intervjuat ett antal personer som arbetat på Ångkraftverket med olika befattningar.

I arkivmaterialet har vi också funnit några äldre intervjuer och minnesanteckningar.

Materialet täcker hela tidsperioden från starten 1917 till nedläggningen 1991.

 

Välj och klicka på önskad intervju!

Till Karl-Erik Adolfssons intervju hör också en liten videoinspelning. Denna är gjord 2006.

Man kan också få intervjuerna i PDF-format. Utskrifterna blir bättre på detta sätt. 

Harald Hansson.jpg

Harlad Hansson

Att vara chef för Västerås kraftverk

Karl Erik Adolfsson.jpg

Karl-Erik Adolfsson

Intervju med Karl-Erik Adolfsson

KB Johansson.jpg

K.B. Johansson

Några hågkomster från Västerås Kraftverk

PA Andersson.jpg

P.A. Andersson

Intervju från tidningsartikel

sunekihlberg_000.jpg

Sune Kihlberg

Intervju

Eric Fornander.jpg

Eric Fornander

Intervju

Bertil Jansson.jpg

Bertil Jonsson

Intervju

Börje_Eriksson.jpg

Börje Eriksson

Intervju

Rune Wretholm.jpg

Rune Wretholm

Intervju

BoJulin .jpg

BoJulin

Intervju

Bengt Lundberg.jpg

Bengt Lundberg

Intervju

Margit Pettersson.jpg

Margit Pettersson

Intervju från tidningsartikel 1984

bottom of page