top of page

Ångkraftverkets vänner

Syfte

Föreningen är en ideell och oberoende sammanslutning med syfte att :

1. Verka för bevarande av före detta Statens Ångkraftverk i Västerås såsom en exponent för ångkraftgenereringens utveckling under dess första halva decennium, 1900-talets första del, samt för en utveckling härav till ett övergripande Sveriges Energihistoriska Museum.

2. Härvid medverka till att ångkraftverket byggs ut med ett center för tekniska och naturvetenskapliga upplevelser.

3. I samverkan med myndigheter, institutioner, företag, föreningar och skolor allmänt verka för ökat intresse av teknisk och naturvetenskaplig utbildning bland ungdomen.

4. Genom aktiva medlemmars insatser, och i samverkan med kraftverksfastighetens ägare, anordna visningar av Ångkraftverket för allmänheten samt verka för att tillgängliga lokaler utnyttjas för utställningar och andra evenemang som är i samklang med Föreningens syften.

Det finns museer för många ändamål som ur olika synvinklar speglar vårt historiska arv, men inget som speglar det energihistoriska kulturarvet varken i Sverige eller Europa

Ändå är det väl så att energiutvecklingen, från vattenhjulet, stånggången, ångmaskinen, elkraftgeneratorn till dagens elektronik är den viktigaste faktorn för utvecklingen till dagens moderna och högteknologiska välfärdssamhälle.

Utvecklingen stannar inte här, vi kommer även i framtiden att behöva kunniga tekniker och naturvetare som för utvecklingen vidare. Vi vill medverka till att detta blir möjligt, genom att skapa förståelse och intresse för de tekniska och naturvetenskapliga områdena.

Vår uppfattning är också att Västerås med Sveriges största ångkraftverk och ASEA-ABB som världsledare inom många områden är en logisk och naturlig plats för Sveriges Energihistoriska Museum. Att Västerås är Sveriges mest fjärrvärmda stad och dessutom var först i landet med fjärrkyla förstärker bara vår uppfattning.

Ett förverkligande innebär naturligtvis också ett uppsving för turistnäringen i Västerås med omnejd.

Vår ambition är att börja från grunden och steg för steg utveckla verksamheten och samarbetet med andra intressenter.

Föreningen har medlemskap i: 

- Arkiv Västmanland

- Sveriges Hembygdsförbund och Västmanlands Hembygdsförbund - www.hembygd.se 

Bakgrund till föreningen

Det är framför allt två händelser, som gjorde att föreningen bildades:

 

 1. Under 1999 hade Länsstyrelsen arrangerat utställningen "Pannhus 11" - om vårt industriella kulturarv. på ångkraftverket.
  Utställningen rönte stort intresse med många besökare. Efter denna utställning togs initiativ till guidade visningar av kraftverket. Dessa utfördes av frivilliga krafter, men under ägaren PEABs "beskydd".
  Efter något år slutade den PEAB-anställde, som varit sammanhållande för guidningarna och ett antal entusiastiska guider stod utan organisation. Det var då ideén om en förening uppstod. Förste ordförande blev Arne Jönsson.
   

 2. Västerås stad tar fram planer på en ny stadsdel - "Centrala Mälarstaden". Mitt i denna för västeråsarna centrala del låg Ångkraftverket. Någonting måste hända med det.Antingen riva eller göra något vettigt av byggnaderna.

 3. Den senare idén blev vår uppgift - att försöka få ett innehåll i Ångkraftverket som kunde vara till glädje
  för västeråsarna - och med sitt tekniska innehåll som en bärande idé.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av enskild person, organisation, institution och företag som omfattar föreningens syften.

Medlemsavgift:

 

Enskild person:100 kronor/år.

Företag/organisation:500 kronor/år.


Bankgiro: 5430-3300

Du som är intresserad och vill stödja föreningen i dess verksamhet, kontakta någon i styrelsen.

bottom of page