top of page

Att vara chef för Västerås kraftverk

Harald Hansson.jpg

Redigering: Lars-Eric Johansson

 

Föredrag av kraftverksdirektör Harald Hansson vid

företagsnämndens informationsmöte på Västerås teater.

Datum: 26-28 januari 1954

 

”Kraftverksdirektör Harald Hansson i Västerås avgick med pension den 1 mars 1967.

Han föddes 1902 och avlade civilingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan i Berlin 1926. Efter en kortare anställning i USA började han vid Motala Ströms Kraft AB 1932.

1938 anställdes Hansson vid Vattenfall, blev driftchef där 1945 och kraftverksdirektör för Västerås kraftstation 1948.

Under sin tid som chef för ångkraftverket har Hansson - förutom sitt stora intresse för värmekraftsfrågor - ägnat mycken tid åt ut bildningsfrågar: suttit som ordf. i kommittén för driftutbildning och även anlitats i större sammanhang på detta område av länsmyndigheterna”.

Ur Vi i Vattenfall, 1967

Manuskriptet till föredraget finns i Ångkraftverkets vänners arkiv.

bottom of page