BILDER FRÅN KRAFTVERKET

Foto: John Eklund

Exteriör:

Kraftverket byggdes ut från 1915 till 1959. "Årsringar" kan spåras i fasaderna.

Interiör: