top of page

ÅNGKRAFTVERKETS BYGGNADER

FRAMTID

Man kan säga, att för Ångkraftverket startade framtiden 1998-1999 i och med att Peab köpte anläggningen och den byggnadsminnesförklarades. Efter en längre tids planering definierade ägaren, Peab

Visionen​

  • Kokpunkten är en upplevelsedestination med stort antal årliga besök, som ska sätta Västerås på den svenska upplevelsekartan.

  • Kokpunkten är en fysisk och virtuell, ledande nordisk mötesplats och ett "skyltfönster mot världen" inom energi och klimatområdena. 

  • Genom att erbjuda en mix av upplevelser, lärande och engagemang skapas förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. 

 

Visionen konkretiseras i tre delar

  • Actionbad - invigdes hösten 2014 

  • Hotell som byggs i två av tornpannorna - arbetet startade hösten 2015 och ska invigas hösten 2017, dvs 100 år efter kraftverkets start

  • "Energy Science Center" - svensk och internationell energimötesplats. Planering för detta pågår 

 

Viktigt för visionens genomförande är att i så hög grad som möjligt bevara Ångkraftverkets unicitet som industri- och byggnadsminne.

Detta bevakas kontinuerligt av Länsstyrelsen.

bottom of page