top of page

Böcker och artiklar om Ångkraftverket

Under årens lopp har det skrivits många böcker och artiklar om Ångkraftverket.

  De har haft olika syften - allmän eller djup teknisk beskrivning - och täckt hela eller delar av anläggningen.

kajbokframsidamedfarg.jpg

Ångkraftverket i Västerås

Karl Axel Jacobsson, verksam i föreningen Ångkraftverkets vänner sedan dess start, har skrivit en omfattande bok om Ångkraftverket och alla de verksamheter, som Vattenfall bedrev i området under perioden 1915-1990 (2009)

Här finns boken att köpa:

  • Turistbyrån i Västerås

  • Länsmuseet - butiken

  • Leanders antikvariat - Stora Gatan Västerås

  • direkt från författaren, Karl Axel Jacobsson. (e-mailadress: karl-axel.jacobsson@telia.com eller tel 070-6716434)

clip_image002_000.jpg

Västerås Ångkraftverk

En bra och överskådlig sammanfattning över anläggningen.

Broschyr, 1999

Utgiven av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Stiftelsen Västmanlands läns museum.

(25 sidor PDF 5 MB)

clip_image004_000.jpg

Byggnadsminnesförklaringen, 1999

Teknisk-historisk bakgrund till Västerås Kraftstation

Förslag till omistliga delar av byggnadsminnet ”Ångkraftverket”

Ångkraftverkets arkitektoniska kvaliteter, estetiska upplevelsevärden och arkitekturhistoriska status

Läs mer
clip_image006_000.jpg

”Synnerligen Märkliga”

Utdrag ur: Byggnadsminnen i Västmanlands län

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, årsbok 2003-2004

Författare: Hans Alenius / Krister Ström

Finns på Stadsbiblioteket Västerås

6 sidor text och bilder

Läs mer
clip_image002_001.jpg

En dokumentation i ord och bild

Författare: industrihistorikerna Bengt Spade och Sven Olof Ahlberg, 1997, Vattenfall
Efter en kort historik beskrivs hur det gick till att starta och köra ångkraftverket. Många bilder.
45 sidor
Finns i Ångkraftverkets Vänners bibliotek och på Stadsbiblioteket Västerås, men kan även läsas här. PDF, 21 MB

clip_image004_001.jpg

Redogörelse för kraftverkets tillkomst och utveckling

Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, nr 7. Utkom den 15 maj 1924
Skriften behandlar alla byggnader (även bostäder), utrustning och personalförhållanden såsom läget var 1924.
Ca 50 sidor (A5)

Läs mer
clip_image006_001.jpg

Vattenfallsstyrelsens arbeten med torvtillverkning

Redogörelse för Vattenfallsstyrelsens arbeten med torvtillverkning och torveldning åren 1916-1921

Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, nr 3. Utkom den 30 juli 1922.

Skriften behandlar torvbrytningen vid anläggningarna i Ramnäs och Trummelsberg och de problem man hade vid dessa anläggningar. Även ekonomi och teknik för torveldning i ångkraftverket behandlas.

C:a 60 sidor. Dokumentet, som är återskapat från en dålig kopia ,

kan läsas här i sin helhet. PDF, 3 MB

clip_image008.jpg

 En unik anläggning från 1917 som är hotad...

Västerås ångkraftverk. En unik anläggning från 1917 som är hotad av nedskrotning och rivning.

Författare: arkitekt Leonard Brunke

Artikeln ingår i Västmanlands Fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 1996

Artikeln är en sammanfattning av en omfattande industrihistorisk dokumentation av samme författare.

14 sidor (A5).

Finns på Stadsbiblioteket Västerås, men artikeln kan även läsas här. PDF 4,6 MB

img_3568.jpg

Mekanisten 1997:3

Västerås Ångkraftverk

Författare: Stig Olof Svensson

En översiktlig historik med olika byggnader och byggnadsetapper.

Därefter en fördjupning i Pann- och Turbinteknik

8 sidor A5 text och bilder (PDF 1 MB)

clip_image010.jpg

Matarvattenanläggningen vid Västerås kraftverk

Ett examensarbete i KY-utbildning i Industriminnesvård, 2001

Författare: Jenny Nilsson och Fredrik Johansson

 

En fördjupad teknisk och industrihistorisk genomgång av Mavan

55 sidor, 9.5 MB

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek

Läs mer
clip_image012.jpg

Dokumentation och åtgärdsförslag av tornpanna P12

Dokumentation, skadebesiktning och åtgärdsförslag av tornpanna P12

Examensarbete Industriminnesvård 1999

Författare: Anna-Stina Hedberg och Bertil Bertilsson

En fördjupad teknisk och industrihistorisk genomgång av Panna 12. Innehåller också förslag på framtida användning av anläggningen

52 sidor, 5.5 MB

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek

Läs mer
skanna0001_utanram.jpg

Västerås Ångkraftverk

Elkraftutrustningen: Turbiner, generatorer, högspänningsskydd, elkontrollrum och reläskydd

Examensarbete Industriminnesvård 2006

Författare: Bengt Andersson

En fördjupad teknisk och industrihistorisk genomgång av hela elkraftutrustningen
Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek

Läs mer
50000kwturbinen.jpg

50 000 KW STAL-TURBINEN I VÄSTERÅSVERKET

Av Kraftverksingenjör K-G Ljungdahl, Västerås

Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1934, häfte 46

Beskriver 50 000 KW turbinen.

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek,

men kan även läsas här.

8 sidor, PDF 3,3 MB

pannorna.jpg

ÅNGPANNORNA VID VÄSTERÅS KRAFTVERK

Av Byrådirektör Uno Blomquist, Västerås

Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1952, häfte 7

Beskriver konstruktionen av tornpannorna vid anläggningen och bakomliggande konstruktionskriteria

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek,

men kan även läsas här.

9 sidor, PDF 2,5 MB

teknisktidskrift.jpg

Artiklar ur Teknisk Tidskrift

Teknisk Tidskrift startade 1870 och gavs ut av Svenska Teknologföreningen (senare Svenska Civil-ingenjörsförbundet).

Tidskriften, som kom ut med 10-15 nr per år, var ett forum för ingenjörer där tekniska innovationer publicerades. 

Många artiklar har berört ångkraftens och elektricitetens utveckling och i de sammanhangen finns många referenser till Västerås Ångkraftverk. Här finns en förteckning över några av dessa artiklar.

framsidakompakt.jpg

VÄSTERÅS STEAM POWER PLANT, SWEDEN

Printed in Sweden, 1950

Document in english describing the Steam Power plant at Västerås, Sweden.

The power plant had unique boilers and generating machinery.

15 pages, PDF 3.8 MB

bottom of page