top of page

VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK

- ETT SEKEL AV ENERGI

I den silhuett som Västerås tecknar mot Mälaren lägger man märke till ett högt torn med fyra skorstenspipor på toppen. Det är det gamla Ångkraftverket, en gång en väsentlig del i Sveriges energiförsörjning, idag byggnadsminnesförklarat. ​

Verket är unikt på flera sätt, inte bara genom sin imponerande storlek utan kanske främst som ett minnesmärke över tekniskt framåtskridande kombinerat med skönhet och en bakomliggande önskan att skapa ett bättre samhälle med hjälp av tekniken. 

Lika viktigt som byggnader och teknik är de människor som med sitt arbete bidrog till att skapa och driva anläggningen. Idag finns få industrihistoriska anläggningar av sådan omfattning bevarade som ångkraftverket i Västerås.

Aktuellt

Pga. behovet av upprustning av turbinhallen m.fl. utrymmen och andra ärenden efter 2½ års stängning under corona-pandemin samt omorganisationer m.m. har vi inte kunnat genomföra visningar under hösten. Vi hoppas att kunna börja med visningar i början av 2023.

KONTAKTA OSS

Ångkraftverket är inte öppet för allmänna visningar. Däremot går det bra att boka guidade turer för grupper.  Pga corona-pandemin kan dock inga bokningar göras för tillfället. 

Kraftverksgatan 11

72131, Västerås

info@angkraftverket.se

contact
bottom of page