VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK

- ETT SEKEL AV ENERGI

I den silhuett som Västerås tecknar mot Mälaren lägger man märke till ett högt torn med fyra skorstenspipor på toppen. Det är det gamla Ångkraftverket, en gång en väsentlig del i Sveriges energiförsörjning, idag byggnadsminnesförklarat. ​

Verket är unikt på flera sätt, inte bara genom sin imponerande storlek utan kanske främst som ett minnesmärke över tekniskt framåtskridande kombinerat med skönhet och en bakomliggande önskan att skapa ett bättre samhälle med hjälp av tekniken. 

Lika viktigt som byggnader och teknik är de människor som med sitt arbete bidrog till att skapa och driva anläggningen. Idag finns få industrihistoriska anläggningar av sådan omfattning bevarade som ångkraftverket i Västerås.

Aktuellt

Tyvärr måste vi informera att vi pga den pågående corona-pandemin inte kan ta emot besök med presentation och visningar under våren och sommaren 2021. Vi hoppas att vaccinationsprogrammet ska göra det möjligt att återupptaga verksamheten under hösten. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

KONTAKTA OSS

Ångkraftverket är inte öppet för allmänna visningar. Däremot går det bra att boka guidade turer för grupper.  Pga corona-pandemin kan dock inga bokningar göras för tillfället. 

Kraftverksgatan 11

72131, Västerås

info@angkraftverket.se