top of page

VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK

- ETT SEKEL AV ENERGI

I den silhuett som Västerås tecknar mot Mälaren lägger man märke till ett högt torn med fyra skorstenspipor på toppen. Det är det gamla Ångkraftverket, en gång en väsentlig del i Sveriges energiförsörjning, idag byggnadsminnesförklarat. ​

Verket är unikt på flera sätt, inte bara genom sin imponerande storlek utan kanske främst som ett minnesmärke över tekniskt framåtskridande kombinerat med skönhet och en bakomliggande önskan att skapa ett bättre samhälle med hjälp av tekniken. 

Lika viktigt som byggnader och teknik är de människor som med sitt arbete bidrog till att skapa och driva anläggningen. Idag finns få industrihistoriska anläggningar av sådan omfattning bevarade som ångkraftverket i Västerås.

Aktuellt

Vi har under 2023 genomfört åtgärder (bl. a. städning, belysning) efter uppehållet under corona-pandemin. Vi välkomnar återigen grupper på visningar. 

 

Är ni intresserad av en presentation och guidad visning är ni välkomna att höra av er till: info@angkraftverket.se eller kontakta någon i styrelsen.  Vi önskar ca två veckors förbokning. Vi tar endast emot grupper om max 20 pers. Arvode ombedes för att täcka våra kostnader.

 

Åldersgräns är 12 år i målmans sällskap. Från 16 år utan medföljande vuxen. Den hundra år gamla byggnaden har begränsad tillgänglighet för t.ex. rörelsehindrade med många trappor och trånga ytor, toaletter saknas.

KONTAKTA OSS

Ångkraftverket är inte öppet för allmänna visningar. Däremot går det bra att boka guidade turer för grupper.   

contact
bottom of page