Turbinhallen - planritning med alla 7 turbinerna

Please enable Javascript!

Description
Author Lars-Eric Johansson
Date/Time Mars 2011
Copyright Ångkraftverkets vänner