Modell av Västerås ångkraftverk med hela industriområdet

Get Adobe Flash player

Description Välj andra vyer genom att klicka på en kamerasymbol. Peka på en byggnad, så får du information om den
Author
Date/Time Tidpunkt: tidigt 1970-tal
Copyright