Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

 

mera information....

I olika avsnitt på utställningen finns referenser till fördjupad information typ filmer och bildspel.
Länkar till all denna information är samlade här - under sina respektive rubriker.

Inledning

Inledande film om Ångkraftverkets

historik.

(MedieProffsen, 6 min)

Pannorna

Snurrbart panorama
(John Eklund)

Snurrbart panorama från hisschaktet.

(John Eklund)

Snurrbart panorama från
rökgasfläktarna högst upp
i panntornen.

(John Eklund)

Ångturbinaggregaten

Snurrbart panorama från turbinhallen. Mellan G5 och G6

(John Eklund)

 

Ställverk och transformatorer

Snurrbart panorama från ställverket "övre 70"

(John Eklund)

 

Snurrbart panorama från ett trångt transformatorrum

(John Eklund)

Nutid

Bildspel om hur bygget framskrider -dec2012

(Örjan Eriksson, MedieProffsen)

Se hur det såg ut där man nu bygger upplevelsebadet. Man räknar med att man från badet ska kunna se in i turbinhallen

(John Eklund)

Modellen över området

Modellen, som visar läget på 1970-talet, ägs av Tekniska Museet, men är utlånad till Ångkraftverkets vänner och finns i Västerås.

Den är tyvärr för stor för att visas på utställningen.

(Visning fungerar inte på iPad eller iPhone)